VI BLÅNISSER LÅNER OG GIR NOE TILBAKE. RUNDT OG RUNDT OG RUNDT GÅR DET.

Husker du sangen fra Jul i Blåfjell? Den kunne ha vært skrevet om oss i Vennesla. Kraften vår ligger ikke i nissingen, men i den unike blandingen av kompetanse utenfra som blandes med kompetanse innenfra.

I hundreår etter hundreår har vi bygd en kultur av patriotisme og gjennomføringskraft, fordi vi er fra så mange steder – og det er denne kulturen som nå slår ut i full blomst igjen.

I 2021 snakker vi om at Grønn Urban Bygd er identiteten vår, og vi nikker. For det stemmer godt. Alt sammen kan oppsummeres i to setninger:

«I Vennesla tar vi verdens nyvinninger hjem og gjør dem til lokalsamfunn». Vi skaper sammen, tenker sammen og jobber sammen!

• Et par tiår etter at aluminium ble industri, kom aluminiumverket til Vennesla. I dag lager Norges eldste aluminiumverk i drift fremdeles verdens reneste produkter.

• Et par tiår etter at skog kunne bli til papir, åpnet fabrikken i Vennesla. Den er historie, men på restene skjer det en enorm nysatsing. Hunsøya er nå det mest urbane sted i Agder – og det største transformasjonsprosjekt i ei bygd i hele Norge.

• Vi må ta med at fossefallene ved Paulen ble kjøpt opp og planlagt utbygd året FØR Nicola Tesla ble verdensberømt for kraftverket sitt i Niagara i New York. I dag har Vennesla fem kraftverk i kommunen.

• Et par tiår etter at internett ble allemannsveie, åpnet NO1 Campus på Støleheia – planlagt som verdens største datapark basert på grønn vannkraft. De første hallene er allerede på plass på Støleheia.

Til og med julemarkedene har vi tatt hjem og gjort til lokalsamfunn. Vi gjør det til vårt og skaper noe nytt. Sånn er Vennesla.

Vennesla ble til fordi arbeidsfolk kom, ingeniørene kom, investeringene kom. Vi er litt Amerika – ei samling innvandrere herfra og derfra som så muligheter for en bedre hverdag. Det begynte med sagbruk og jernverk på Vigeland for 401 år siden. Da var det fra Gjerstad og jernverket der at innvandringen kom. Senere kom de fra italia, Tyskland, Sverige, Setesdal, overalt. Noen trengte jobb, noen hadde spesialkompetanse. Sammen skapte de industrieventyr, og Vennesla var ei av bygdene hele landet så opp til.

Nå tar vi det videre. Igjen skal framtida skapes. Sammen og i fellesskap.

Ti år etter at Hunsfos Fabriker ble historie, syder kommunen av pågangsmot, iver og gode ideer. Der fabrikken lå, jobber hundrevis nå. Det ti år gamle Kulturhuset, den fem år gamle svømmehallen, den tre år gamle Julegada og alle investeringene som jobbes med i næringslivet, viser at Vennesla fortsatt er plassen for alle som vil skape sammen, tenke sammen og jobbe sammen.

I 2021 skjer det veldig mye spennende. Julegada er ett eksempel. Vi jobber videre med den Grønne Urbane Bygda. Vi jobber med datalager og batterifabrikkmuligheter…

Vi skal utvikle sentrum og Hunsøya til Norges mest spennende bygdesentrum. Om få år vil 12.000 mennesker bo slik at de kan gå og sykle til alt. Derfor har vi lansert «Den kortreiste bygda». Vi tar selvsagt vår del av klimautfordringene – og vi gjør det på Vennesla-måten. Det nye utenfra i samspill med kompetansen innenfra. Vi har alltid gjort det sånn, og vi skal fortsette å gjøre det sånn. Bli gjerne med på laget!

VI LÅNER OG GIR NOE TILBAKE. RUNDT OG RUNDT OG RUNDT GÅR DET . . .