ONSDAG 15. DESEMBER

PROGRAM ONSDAG 15. DESEMBER

KL. 16  /   KULTURSKOLENS BAND 1 MED THEODOR SALVESEN  /   PAVILJONGEN

KL. 16-19  /   JULEVERKSTED  /  GÅGADA V/ NILLE

KL. 16 - 20  /   INTERNASJONAL KAFÉ  /   VENNESLA FRIKIRKE

KL. 16.30  /   KULTURSKOLENS SMÅ DANSERE  /   FOAJÉEN,  KULTURHUSET

KL. 18  /   KV MUSIKK - SAMSPILL VG1  /   PAVILJONGEN

KL. 19.30  /   ANSGAR - ELLEN SOLEM BAND  /   GRASLIA

KL. 20.30  /   ERLEND GUNSTVEIT OG SOFIE FJELLVANG / PM5, HUNSFOS

KL. 19 .30  /    KULTURSKOLEN  /   FOAJÉEN,  KULTURHUSET

KL. 19.30  /   VENNESLA KULTURSKOLE OG SPINN  /   FOAJÉEN, KULTURHUSET  

KL. 16.30  /   ANSGAR  -   ELLEN  SOLEM BAND  /   GRASLIA

KL. 17  /    MOONLIGHT   SYNGER   JULESANGER  /    PAVILJONGEN

KL. 17  /   VENNESLA  SKOLEMUSIKKORPS   /   FRU MOSEID

KL. 17.30  /  KULTURSKOLENS SMÅ DANSERE  /   FOAJÉEN, KULTURHUSET

KL. 17.30  /   ANSGAR -   ELLEN SOLEM BAND  /   GRASLIA

KL. 18  /   PROSJEKTKORET - JOYFUL  JOYFUL  /   PM5, HUNSFOS

KL. 18  /   VÅGSBYGD SOUL CHILDREN (KOR)  /   PAVILJONGEN

KL. 18.30   /   KULTURSKOLEN PIANOKONSERT  /   FOAJÉEN, KULTURHUSET

KL. 18.30  /   ANSGAR -   ELLEN  SOLEM BAND  /   GRASLIA

KL. 19  /   KV BAND  /   PAVILJONGEN

KL. 19.30  /   KULTURSKOLEN PIANOKONSERT  /   FOAJÉEN,  KULTURHUSET

KL. 19.30  /   ANSGAR  -   ELLEN   SOLEM BAND  /   GRASLIA