LØRDAG 18. DESEMBER

PROGRAM LØRDAG 18. DESEMBER

KL. 12  /   LESESTUND/   FOAJÉEN,  KULTURHUSET

KL. 12  /   KULTURSKOLENS BAND 1  /   PAVILJONGEN

KL. 12.30  /   VEBAGOS BARNEKOR  /   GRASLIA

KL. 13  /   KV MUSIKK-SAMSPILL VG1  /   PAVILJONGEN

KL. 14  /    TRE   NØTTER   TIL   ASKEPOTT  /   VENNESLA   KINO

KL. 14-17  /   JULEVERKSTED  /  GÅGADA V/ NILLE

KL. 13 - 18  /   INTERNASJONAL   KAFÉ  /   VENNESLA   FRIKIRKE

KL. 13.30  /   ANSGAR  -  MARI KVARENES BAANN OG MADS OSTAD  /   GRASLIA

KL. 14  /    KULTURSKOLENS SANGERE  /   PAVILJONGEN

KL. 14.30  /   ANSGAR  -  SEAN PATRIK SANDE  /   GRASLIA

KL. 15  /   MARI TAMBINI OSMUNDSEN OG CECILIE RØINÅS  /   PAVILJONGEN

KL. 15.30  /   KVDC    DANS  /   FOAJEEN, KULTURHUSET

KL. 16  /   KULTURSKOLENS BAND 2  +  THEODOR SALVESEN  /   PAVILJONGEN

KL. 16.30  /   KULTURSKOLENS DANSERE / FOAJÉEN,  KULTURHUSET

KL. 16.30  /   ANSGAR - SEAN PATRIK SANDE  /   GRASLIA

KL. 17  /   EMERGENCY  /   PAVILJONGEN

KL. 17.30  /   KULTURSKOLENS DANSERE  /   FOAJÉEN,  KULTURHUSET

KL. 17.30  /   ANSGAR - MARI KVARENES BAANN OG MADS OSTAD  /    GRASLIA

KL. 22  /   ONSDAGSBANDET  /   PM5,  HUNSFOS