-VELKOMMEN!

TRIOEN: De kommer fra kommunen, næringslivet og frivilligheten og sammen er de trioen som får Julegada til å skje. Fra venstre kultursjef Arnstein Håkonsen, daglig leder for Hunsfos Opplevelse, Agnar Espegren og leder i Frivilligsentralen Annette Jakobsen.

Julegada er selvsagt julehandel. Men den er også opplevelser og mennesker som møter hverandre. Julegada er akkurat det Vennesla ønsker å være – et lokalsamfunn der alle bidrar, alle er med og alle inkluderes.

Annette Jakobsen fra Frivilligsentralen, kultursjef Arnstein Håkonsen og Hunsfos Opplevelse og næringslivets Agnar Espegren. De tre er helt avgjørende personer for at Sørlandets største festival, etter Palmesus, faktisk blir noe.

Vi har plassert trioen midt i Julegada og bedt dem snakke om hva det gigantiske arrangementet egentlig betyr – og hva de ønsker å få til. Alle tre er nøkkelpersoner i forberedelsene til det store arrangementet.

DE BESTE OPPLEVELSENE – Vi må ikke for alt i verden være størst i Norge, men vi skal være julemarkedet og bygda med de beste opplevelsene. Vi skal legge til rette for de hyggeligste møtene og de beste kulturopplevelsene, sier Håkonsen. Mellom 200 og 250 kulturarrangementer foregår under Julegada. Over 1000 barn og ungdommer fra landsdelens kulturskoler leverer sammen med talenter fra KV Vennesla og Ansgarskolen sang, musikk, dans og drama på høyt nivå. På Hunsøya kommer noen av landets fremste artister. – Mangfoldet, inkluderingen og menneskemøtene. Jeg ønsker at Julegada skal binde oss sammen som mennesker, sier Håkonsen, som jobber nesten døgnet rundt under arrangementet, men som i forkant har jobbet hundrevis av timer sammen med staben i Kulturhuset for å få alt på plass. Håkonsen er opptatt av det som binder oss sammen som mennesker.

–Juletida, uansett om du opplever den i kirka, på skolen eller på juletrefest, eller om du er buddhist eller muslim og ser jula litt fra sida, uansett er jula ei tid og ei stemning som binder oss sammen. Felles minner, lukter og følelser gjør oss litt mer vennlig innstilt overfor hverandre, litt mer romslige og litt mer tilbøyelige til å snakke med hverandre, sier Håkonsen.

BYGGE ATTRAKTIVITET Agnar Espegren, som er primus motor for Julegada, daglig leder i Hunsfos Opplevelse og en energibunt av de sjeldne, nikker og er enig med Håkonsen. – For oss i næringslivet dreier det seg også om å skape gode opplevelser. Vi tar handleturen til steder som gir oss gode opplevelser. Julegada utvikler Vennesla som sted. Det er derfor sponsorene putter mange hundre tusen inn i arrangementet – fordi det bygger lokalsamfunnet og øker attraktiviteten. Handel og opplevelser henger sammen. Vi må skape sammen, sier han.

Det er derfor Kjøp i Vennesla, Hunsfos Næringspark og så mange samarbeider. I stedet for å konkurrere, har de skjønt at aktørene i Vennesla må stå sammen for å bygge et handlested som utfordrer de store konkurrentene utenfor bygda. –Julegada er kjempeviktig, men også bare en begynnelse. Vi må jobbe med opplevelser hele året. Da kommer butikkene, da kommer kundene. Vi har langt igjen – men mye positivt er på gang, og det er en drive i bygda for å få ting til, sier Agnar, som gjerne skulle trykket gassen enda mer i bånn og fått til enda mer.

SAMSKAPING Annette Jakobsen kjenner de frivillige. Hundrevis er i sving på ett eller annet vis i Julegada. Mange lag og foreninger får betaling for å delta. Slik skaper Julegada inntekter til frivillig innsats hele året. – Tenk alle barna på en scene! Mestringsfølelsen. Alle som er med på noe stort eller smått blir deltakere i det store fellesskapet. Alle bidrar. Vi jobber mye med samskaping og inkludering og aktivisering i Frivilligsentralen. Julegada er en fantastisk arena som genererer samspill og mestring – og deltakelse, sier hun. Julegada er Venneslas største samskapingsprosjekt, der Vennesla kommune, næringslivet, kulturen og frivilligheten drar sammen.

BÆREKRAFT OG GJENBRUK Annette synes det er så moro at Graslia i år får egen scene – at Julegada vokser og gror og at enda større deler av Vennesla inkluderes. – Vi har jobbet mye med det brede, og fått folk til å komme i titusentall. Nå kan vi også spisse litt. Fokuset på gjenbruk og bærekraft er nytt i år – og det vil vi bare forsterke. Vennesla er ei grønn urban bygd – og Julegada må også være en arena for dette, sier hun. Alle tre er enige om at Julegada skal utvikles videre, både som den store hendelsen som løfter Venneslas kultuliv og næringsliv, men også som de små hendelsene som gjør mennesker gladere og rikere.